Język ogólny

Kursy ogólnojęzykowe mają na celu wszechstronny rozwój umiejętności językowych słuchacza tj. umiejętność słuchania, mówienia, pisania i czytania w języku obcym. Kurs prowadzony jest na wszystkich poziomach zaawansowania od początkującego A1 do poziomu biegłości językowej C2.

Cel kursów ogólnych

  • wprowadzenie bogatego zakresu słownictwa oraz struktur gramatycznych pozwalających na swobodną komunikację w języku obcym
  • rozwijanie i ćwiczenie umiejętności słuchania i czytania ze zrozumieniem prostych form wypowiedzi, aż do długich i złożonych
  • nabywanie i ćwiczenie umiejętności swobodnej wypowiedzi, wygłaszania opinii, prowadzenia dyskusji
  • rozwijanie umiejętności pisania dłuższych tekstów
  • ćwiczenie umiejętności swobodnego komunikowania się w sytuacjach codziennych

Cel kursów ogólnych

  • wprowadzenie bogatego zakresu słownictwa oraz struktur gramatycznych pozwalających na swobodną komunikację w języku obcym
  • rozwijanie i ćwiczenie umiejętności słuchania i czytania ze zrozumieniem prostych form wypowiedzi, aż do długich i złożonych
  • nabywanie i ćwiczenie umiejętności swobodnej wypowiedzi, wygłaszania opinii, prowadzenia dyskusji
  • rozwijanie umiejętności pisania dłuższych tekstów
  • ćwiczenie umiejętności swobodnego komunikowania się w sytuacjach codziennych
ula1

Podczas zajęć słuchacz zapoznaje się ze słownictwem ogólnym obejmującym różne tematy np. życie rodzinne i towarzyskie, nauka, technika, mieszkanie, zainteresowanie, żywieniem, zakupy, zdrowie, podróże, kultura etc.
Ćwiczone są również słówka oraz zwroty z języka ogólnego tj. powitania i pożegnania, przedstawienie siebie oraz innych osób, opisywanie rzeczy, formy spędzania wolnego czasy, składanie zamówień, pytanie i udzielanie informacji, opowiadanie o wydarzeniach
z przeszłości oraz planach na przyszłość etc.

Lekcje dopasowane są do indywidualnych potrzeb słuchacza oraz do sposobu uczenia się i tempa przyswajania materiału.

Rodzaje kursów

13
rodzajów kursów
online i z dojazdem
25
doświadczonych lektorów
uczących 6 języków
113
klientów
zadowolonych z EduLang

Podczas zajęć słuchacz zapoznaje się ze słownictwem ogólnym obejmującym różne tematy np. życie rodzinne i towarzyskie, nauka, technika, mieszkanie, zainteresowanie, żywieniem, zakupy, zdrowie, podróże, kultura etc.
Ćwiczone są również słówka oraz zwroty z języka ogólnego tj. powitania i pożegnania, przedstawienie siebie oraz innych osób, opisywanie rzeczy, formy spędzania wolnego czasy, składanie zamówień, pytanie i udzielanie informacji, opowiadanie o wydarzeniach
z przeszłości oraz planach na przyszłość etc.

Lekcje dopasowane są do indywidualnych potrzeb słuchacza oraz do sposobu uczenia się i tempa przyswajania materiału.

Sprawdź naszą ofertę i wybierz kurs dla siebie!
Call Now Button