Rejestr Instytucji Szkoleniowych
Firma EDUMED organizująca kursy językowe pod nazwą EduLang wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00376/2017
1
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Firma EDUMED organizująca kursy językowe pod nazwą EduLang wpisana jest do Bazy Usług Rozwojowych
2

Certyfikat VCC

Firma EduMed organizująca kursy językowe pod nazwą EduLang jest posiadaczem certyfikatu standardów jednolitego kształcenia i certyfikatu kwalifikacji zawodowych VCC (Vocation Competence Certificate)

Competences

Competences     umożliwia przygotowanie do wykonywania nowego zawodu. Zawody będące przedmiotem certyfikacji zgodne są z Międzynarodowym Standardem Klasyfikacji Zawodów ISCO-08. Aby otrzymać certyfikat VCC New Competences należy zdać egzaminy obejmujące następujące obszary:

  • zawodowe teoretyczne (ok. 80 godzin),
  • zawodowe praktyczne (ok. 80 godzin),
  • językowe (ok. 60 godzin),
  • informatyczne (ok. 40 godzin).

Kompletna ścieżka szkolenia i certyfikacji obejmuje od 260-300 godzin szkoleniowych. Wybierając szkolenie można zdecydować się na cały cykl, bądź jedynie na jedną z kompetencji.

background
william-krause-OyCU4sgQDB8-unsplash

Select Competences

Select Competences   ukierunkowany na kwalifikacje cząstkowe, dopełniające. Dedykowany jest dla osób dokształcających się, które pragną rozwijać się i podnosić kwalifikacje. Obejmuje system krótkich kursów doskonalących, zakończonych certyfikacją.

Sprawdź naszą ofertę i wybierz kurs dla siebie!
Call Now Button