Matura/Egzaminy/Certyfikaty

Kursy egzaminacyjne mają ca celu zebranie, uzupełnienie
i uporządkowanie wiedzy potrzebnej do zdania egzaminu językowego.
Lektor zapoznaje słuchacza ze strukturą danego egzaminu
i typami zadań. Materiał do nauki i usystematyzowania wiedzy jest indywidualnie dopasowany do każdego słuchacza
oraz wymagań egzaminacyjnych.
Przygotowanie do egzaminu nie musi być stresujące, może być ciekawym doświadczeniem i prostą drogą do spełnienia Twoich marzeń!