Język biznesowy i branżowy

Z myślą o słuchaczach, którzy chcą rozwinąć umiejętności komunikacyjne niezbędne w sytuacjach zawodowych organizujemy specjalistyczne kursy językowe m.in. w zakresie języka biznesowego, prawniczego, medycznego, turystycznego, finansowego i inne.
Kurs ma na celu przygotować słuchacza do swobodnej komunikacji w międzynarodowym środowisku, obsługę klienta zagranicznego, prowadzenie negocjacji, korespondencji, przygotowanie ofert handlowych itd.
Plan i program kursu układany jest na podstawie indywidualnych potrzeb słuchacza.