Rejestr Instytucji SzkoleniowychFirma EDUMED organizująca kursy językowe pod nazwą EduLang wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00376/2017


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości


Firma EDUMED organizująca kursy językowe pod nazwą EduLang wpisana jest do Bazy Usług Rozwojowych


Certyfikat VCC


Firma EduMed organizująca kursy językowe pod nazwą EduLang jest posiadaczem certyfikatu standardów jednolitego kształcenia i certyfikatu kwalifikacji zawodowych VCC (Vocation Competence Certificate)


Competences     umożliwia przygotowanie do wykonywania nowego zawodu. Zawody będące przedmiotem certyfikacji zgodne są z Międzynarodowym Standardem Klasyfikacji Zawodów ISCO-08. Aby otrzymać certyfikat VCC New Competences należy zdać egzaminy obejmujące następujące obszary:

  • zawodowe teoretyczne (ok. 80 godzin),
  • zawodowe praktyczne (ok. 80 godzin),
  • językowe (ok. 60 godzin),
  • informatyczne (ok. 40 godzin).

Kompletna ścieżka szkolenia i certyfikacji obejmuje od 260-300 godzin szkoleniowych. Wybierając szkolenie można zdecydować się na cały cykl, bądź jedynie na jedną z kompetencji.

 

Select Competences   ukierunkowany na kwalifikacje cząstkowe, dopełniające. Dedykowany jest dla osób dokształcających się, które pragną rozwijać się i podnosić kwalifikacje. Obejmuje system krótkich kursów doskonalących, zakończonych certyfikacją.

 

Proces szkoleniowy prowadzony jest przez akredytowane Akademie Edukacyjne, zaś walidacja kompetencji zawodowych, pozwalających na uzyskanie certyfikatu VCC jest prowadzona poprzez system egzaminów zewnętrznych za pośrednictwem Partnerów Egzaminacyjnych. Warunkiem pozytywnego przejścia procesu egzaminacyjnego jest osiągnięcie minimalnych progów zdawalności, które są określone na poziomie co najmniej 55% w przypadku egzaminu teoretycznego oraz 75% dla egzaminu praktycznego (co jest zgodne z wymaganiami stawianymi egzaminom kwalifikacyjnym w formalnym szkolnictwie zawodowym).